54-то ИЗДАНИЕ, 10 – 21 ЮНИ 2018

54th EDITION, JUNE 10th – 21st 2018 


Международният фестивал на камерната музика в Пловдив е най-старият фестивал за класическа камерна музика в Европа. От основаването му през 1964 г. до днес не е прекъсвал нито веднъж. Провежда се ежегодно в периода 10 – 20 юни сред живописната атмосфера на един от най-емблематичните архитектурни паметници в Старинен Пловдив – Етнографския музей. 

The International Chamber Music Festival in Plovdiv is the oldest festival for classical chamber music in Europe. Since its founding in 1964 utnil today the Festival is not interrupted once. Held annually in the period June 10 to 20 in the picturesque atmosphere of one of the most emblematic monumets in the Ancient Plovdiv – the Ethnographic Museum. 

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements