ВИОЛЕТА ПОПОВА / VIOLETA POPOVA

In Bulgarian and English

Violeta Popova

Виолета Попова завършва Софийското музикално училище при Лидия Кутева и ДМА в класа на проф. Панка Пелишек. Специализира камерна музика и клавирен съпровод в Московската държавна консерватория при проф. Алиханов и В. Чачава. Многократно е награждавана за най-добър акомпанимент на международни цигулкови конкурси, между които „Чайковски” (двукратно), „Шпор” и др. Активно концертира като камерен изпълнител с наши и чуждестранни инструменталисти. Гостувала е в много европейски страни. Участва на международните фестивали „Софийски музикални седмици”, „Варненско лято”, „Мартенски музикални дни” – Русе и на Международния фестивал на камерната музика в Пловдив. Носител е на наградата „Златна лира“ на СБМТД.

Доцент в НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София.


Violeta Popova graduated from the Sofia Music School in the class of Lydia Kuteva and from the National Academy of Music in the class of prof. Panka Pelishek. She has specialized Chamber Music and Accompaniment with Prof. Alihanov and Prof. B. Chachava in the Moscow State Conservatory.

She has received numerous awards for best accompaniment from international violin competitions, including Tchaikovsky Competition (twice), Schpor Competition and others.

She has actively performed as a chamber musician with Bulgarian and foreign musicians. She has visited many European countries. She has participated in the international festivals Sofia Music Weeks, Varna Summer, March Music Days – Ruse and the International Chamber Music Festival in Plovdiv.

She is a laureate of the Golden Lyre Prize of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers.

Violeta Popova is an Associate Professor at the Prof. Pancho Vladigerov National Academy of Music in Sofia.