Струнно трио АХМЕТ ХАМДИ ЗАФЕР, ШЮКРЮ ЙОНЕР ДИНЧ, МУСА ЕРЕН ИШКОДРАЛЪ / String Trio AHMET HAMDI ZAFER, ŞÜKRÜ ÖNER DİNÇ, MUSA EREN İŞKODRALI

In Bulgarian and English

Ahmet Hamdi Zafer, Şükrü Öner Dinc, Musa Eren İskodrali

Ахмет Хамди Зафер е роден в Одрин. Започва да учи цигулка през 1991 г. при проф. Нури Ийджил в Държавната консерватория към Тракийски университет. След това продължава обучението си при доц. Ерол Таркум, проф. Ариф Манафлъ, проф. Чийдем Ийджил, проф. Джихат Ашкън и доц. Зюхра Мансурова.

Изнася първия си рецитал в културен център „Тюркян Сабанджъ” през 1995 г., а през 1996 г. участва като солов изпълнител в Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова” в Хасково. През същата година следва успешен концерт в културен център „Aксанат” и участие в Международния конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров” в Шумен.

Завършва бакалавърска степен през 2001 г. Впоследствие започва да следва магистратура и да работи като оркестрант в симфоничен оркестър „Джемал Решит Рей” в Истанбул. Усъвършенства своето изпълнителско изкуство, благодарение на участието си в различни майсторски класове под ръководството изтъкнати цигулари като проф. Сергей Кравченко, Максим Венгеров и проф. Ангел Станков.

През 2003 г. изнася рецитал с оперната певица Лин Томас Чаълар, а през 2004 г. солов концерт в рамките на Фестивал за барокова музика в Истанбул. Канен е като гост изпълнител на Държавния симфоничен оркестър в Бурса и Симфоничния оркестър на в Чукурова, провинция Адана. Дейността му в оркестрови формации му дава възможността да работи с редица известни солисти и диригенти като Емре Араджъ, Ренгим Гьокмен, Джем Мансур, Хакан Шенсой, Тадеуш Стругала, Александър Рахбари, Джеймс Голуей, Джон Акселрод, Шломо Минц, Росен Гергов, Алан Бродбент,  Сара Брайтман, Георге Замфир, Йонеску Галаци.

През 2005 г. завършва магистратура. По същото време изнася концерт с американския изпълнител на виола да гамба Гари Берлинд в двореца „Долмабахче” в Истанбул. През 2007 г. участва в проект за обучение на даровити млади музиканти, организиран от проф. Джихат Ашкън.

Назначен е в Държавната консерватория към Тракийския университет в Одрин първоначално като асистент, а от 2013 г. придобива титлата доцент. След 2013 г.  изнася редица ярки концерти съвместно с един от най-популярните гръцки цигулари Спирос Гиконтис. От 2011 г. е концертмайстор на Балканския симфоничен оркестър към Тракийския университет. Едновременно с това продължава да концертира като солист и камерен изпълнител.

Шюкрю Йонер Динч е роден през 1980 г. в Одрин. Музикалното си образование получава в Държавната консерватория към Тракийския университет в Одрин. Завършва бакалавърска степен през 2001 г., впоследствие и магистратура. По време на обучението си работи с различни изтъкнати творци и педагози като доц. Нури Ийджил, проф. Ариф Манафлъ, доц. Тофък Асланов, доц. Зюхра Мансурова. Участва като солов изпълнител и като солист с оркестър в множество концерти в Одрин, Истанбул, Текирдаа и Чанаккале.

Паралелно със обучението си в програмата за следдипломна квалификация в Тракийския университет, е назначен като асистент в катедрата по виола, както и като водач на виоловата група в Академичния симфоничен оркестър на Университета. По това време, освен в Турция, изнася концерти като солист и камерен изпълнител, както и  концертни турнета като оркестрант в България, Гърция и Румъния.

Понастоящем продължава успешно своята педагогическа дейност в специалността виола в Държавната консерватория към Тракийския университет в Одрин. Работи също и като координатор по образователните европрограми „Еразъм”. Публикува свои статии в различни списания и сборници.

Муса Ерен Ишкодралъ е роден в Ушак. От 1995 г. учи виолончело в Държавната консерватория към Тракийския университет в Одрин, първоначално при проф. Решит Ерзин, а след това при проф. Аминбай Сапайев и камерна музика при доц. Лейли Акбарова. Завършва бакалавърска степен през 2005 г.

Участва в множество майсторски класове, ръководени от изтъкнати музиканти като Марина Тарасова, Александър Рудин, Клеменс Хаген, Ангел Станков, Анатоли Кръстев и Иржи Барта.

През 2008 г. се дипломира в Университета за изкуства „Мимар Синан” в Истанбул при проф. Решит Ерзин.

От 2005 г. свири в редица представителни оркестрови формации като Камерния оркестър и Филхармонията на Истанбул, Симфоничния оркестър „Джемал Решит Рей”, Камерния оркестър „Акбанк”, Филхармонията „Текфен”, както и в Балканския симфоничен оркестър на Тракийския университет в Одрин. Благодарение на работата си в тези оркестри има възможността да музицира с известни солисти и диригенти, сред които Емре Араджъ, Ренгим Гьокмен, Джем Мансур, Хакан Шенсой, Тадеуш Стругала, Александър Рахбари, Джеймс Голуей, Джон Акселрод, Шломо Минц, Росен Гергов, Алан Бродбент, Джеймс Джъд.

След специализацията си при проф. Аминбай Сапайев в Тракийския университет в Одрин, като солист и камерен изпълнител изнася с успех концерти на сцената на множество културни институции и дипломатически представителства в Истанбул като концертните зали „Джошкун Кърджа”, „Иш-Санат” и „Джемал Решит Рей”, културните центрове „Лютфю Кърдар”, „Джаддебостан” и „Бюлент Еджевит”, в Гръцкото консулство в Истанбул, в културния център „Ахмет Аднан Сайгун Санат” в Измир, в залата на Кметството на гр. Ескишехир – Турция, в Турското посолство в Исламабад – Пакистан, в Двореца на културата в Абу Даби – ОАЕ, в Йерусалим, в концертната зала „Мегарон” в Атина, в залите на Националния театър за опера и балет „Олег Дановски” в Кюстенджа – Румъния и НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София, в Шумен, Разград, Пловдив и Кърджали.

Понастоящем продължава своята преподавателска работа в Държавната консерватория към Тракийския университет в Одрин.


Ahmet Hamdi Zafer, who was born in Edirne, started his education on violin with Prof. Nuri İyicil in the State Conservatory of Trakya University in 1991. Then, he continued his studies with Assoc. Prof. Erol TARKUM, Prof. Arif MANAFLI, Prof. Çiğdem İYİCİL, Prof. Cihat AŞKIN and Assoc. Prof. Zühra MANSUROVA.

He gave his first recital in Türkan Sabancı Culture Centre in 1995 and gained the right to participate in Nedilka Simyonova Violin Festival as a solo artist in Bulgaria in 1996. Besides, after a successful concert in The Aksanat Cultural Centre in 1996, he participated in the sixth (6th) Pancho Vladigerov International Violin Competition. He graduated from undergraduate programme successfully in 2001 and he was accepted for graduate programme given by Assoc. Prof. Zühra Masurova.  In this process, in addition to starting to work as an orchestra artist in İstanbul Cemal Reşit Rey Symphony Orchestra, he had the chance to show his own violin performance for worldwide known musicians such as Prof. Sergei Kravcenko, Maxim Vangerov and Angel Stankov thanks to various master classes. He gave solo recital with the opera artist, Linn Thomas Çağlar in İstanbul Baroque Festival in 2003. As well as he was invited as a soloist for the same festival again in 2004, he was also invited as a guest artist for Bursa Regional State Symphonic Orchestra and Adana Çukurova State Symphonic Orchestra. During his orchestra career, he worked together with worldwide known soloists and conductors such as Emre ARACI, Rengim GÖKMEN, Cem MANSUR, Hakan ŞENSOY, Tadeusz STRUGALA, Alexander RAHBARİ, Park SUNG-WAN, James GALWAY, John AXELROD, Shlomo MINTZ, Rossen GERGOV, Alan BROADBENT, Sarah BRIGHTMAN, Gheorghe ZAMFİR, İonescu GALATİ.

The artist, who graduated from Graduate Programme successfully in 2005, was accepted for the Proficiency in Art Programme; moreover, he gave a successful recital with Gary Berlind, the American performer of Viola Degamba in İstanbul Dolmabahçe Palace. He carried out significant studies with gifted teenagers within the scope of CAKA Project organized by Prof. Cihat AŞKIN and he graduated from the Proficiency in Art programme successfully in 2007.

He was appointed to Trakya University State Conservatory as an assistant professor and after that he was assumed the title of Associate Professor in 2013. Since 2013, he has given various important recitals with Spyrous Gikontis, who is one of well-known violinists in Greece. As well as he has been a leader (head of violinists) of Trakya University Balkan Symphony Orchestra since 2011, he has still been keeping his solo, chamber music and orchestra concerts domestically and internationally.

Şükrü Öner DİNÇ was born in Edirne in 1980. After graduating from primary school, he took the exams of Trakya University State Conservatory, which is newly-established and started his music education there as the first students of conservatory. He graduated from undergraduate programme in 2001. Throughout his education, he worked with various valuable artists such as especially Assoc. Prof. Nuri İyicil, Assoc. Prof. Arif Manaflı, Assoc.Prof. Tofık Aslanov, Assoc. Prof. Zuhra Mansurova; he participated in numberless concerts especially in Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale both as solo and with orchestra. After his graduation, he passed master’s degree exam in Trakya University State Conservatory within the same year. While going on post-graduate programme, he was appointed as a research assistant for Viola Department of Trakya University State Conservatory. In the same year, he started working as viola group chief in Trakya University Academic Symphony Orchestra, which is newly-established. He completed his post graduate programme with a degree in 2006. After completing his master’s degree, he passed the proficiency exam in Art in Trakya University State Conservatory within the same year. He finished his training of Proficiency in Art in 2009. As long as he works in Trakya University State Conservatory, he has participated in various concerts in Edirne, İstanbul, Kırklareli, Bolu, Bulgaria, Greece and Romania as solo or with Chamber Music and Academic Orchestra. Between 2012 and 2014, he undertook the duty of assistant director in Trakya University State Conservatory. Furthermore, the students, who are trained by Mr. Dinç, took part in several concerts. He has still served as an assistant professor in the Department of Viola in Trakya University State Conservatory, carried out his duty of Erasmus Departmental Coordinator, contributed to various magazines and symposiums with his articles. He has participated in concerts as viola group leader in Trakya University Academic State Conservatory, as well.

Musa Eren İŞKODRALI, who was born in Uşak, continued his violoncello education with Prof. Reşit ERZİN and then Prof.Aminbay SAPAYEV in Trakya University State Conservatory in which he was enrolled in 1995. In addition, he also kept on his chamber music studies with Assist. Prof. Leyli AKBAROVA and successfully graduated from undergraduate programme in 2005.

He participated in the courses given by worldwide known musicians such as Marina TARASOVA, Alexander RUDIN, Clemens HAGEN, Dora SCHWZBERG, Angel STANKOV, Anatoli KRASTEV and Jiri BARTA. He deserved to get the honorable mention in Sofia Pipkov International Young Musicians Competition in Bulgaria in 2002. In 2005, he was enrolled in Graduate Programme given by Prof. Reşit ERZİN in Mimar Sinan Fine Arts University and successfully graduated from there in 2008.

He has taken charge in various important concert organizations of İstanbul Chamber Orchestra, Philharmonic İstanbul Orchestra, Cemal Reşit Rey Symphony Orchestra, Akbank Chamber Orchestra, Tekfen Philharmonic Orchestra and Balkan Symphony Orchestra of Trakya University since 2005; on the other hand, he worked togetherwith worldwide known soloist and conductors such as Emre ARACI, Rengim GÖKMEN, Cem MANSUR, Hakan ŞENSOY, Tadeusz STRUGALA, Alexander RAHBARİ, Park SUNG-WAN, James GALWAY, John AXELROD, Shlomo MINTZ, Rossen GERGOV, Alan BROADBENT and James JUDD within this period.  

The artist, who graduated from “Proficiency in Art” programme given by Prof. Aminbay SAPAYEV in Trakya University State Conservatory, has given successful soloist, chamber music and orchestra concerts in numerous places such as İstanbul Galatasaray University Coşkun Kırca Hall, İstanbul Is-Sanat Concert Hall, İstanbul Greek Consulate Sismanogli Megaro Hall, İstanbul Lütfü Kırdar Congress Centre, İstanbul Caddebostan Culture Centre, İstanbul Bülent Ecevit Culture Centre, İstanbul Cemal Reşit Rey Concert Hall, İzmir Ahmet Adnan Saygun Art and Show Centre, Eskişehir Metropolitan Municipality Concert Hall, Pakistan İslamabad Embassy of the Republic of Turkey Culture Hall, The United Arab Emirates Abu Dhabi Culture Palace, Bulgaria Sofia International Music Academy “Prof. Pancho Vladigerov” Hall, Şumnu, Razgrad, Plovdiv and Kardzhali, Romania Constanta (Köstence) “Oleg Danovski” Ballet and Opera Hall, Greece Athens University Concert Hall and  Israel Jerusalem Jaffa Gate; moreover, he has still been going on working as an academician in Trakya University State Conservatory.