ПАВЕЛ и АННА ХМАРА / PAUL and ANNE KHMARA

In Bulgarian and English

Duo Pavel and Anna Khmara (10)

Дуото Павел и Анна Хмара (Украйна) е създадено през 1998 г. Стъпило върху най-добрите изпълнителски традиции, с обширен и разнообразен репертоар, обхващащ и съвременни произведения, през седемнадесетгодишното си съществуване дуото е изнесло много концерти в най-престижните зали в Киев и други градове на Украйна.

Концертните програми на музикантите включват произведения от Й. С. Бах, Хендел, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, Брамс, Франк, Григ, Шимановски, Прокофиев, Хиндемит, Шнитке, Скорик, Станкович, Силвестров и други композитори.

Павел Хмара е роден през 1979г. Завършва Украинската Национална музикална академия „П. Ил. Чайковски” в Киев през 2002г. Лауреат и носител на Grand Prix от Международния конкурс „Пиер Лантие” в Париж, от конкурса „Нови имена” в Киев. От 2001 до 2007 година в рамките на „Филхармония на нациите” се изявява в Германия, Швейцария, Австрия, Великобритания, Италия, Русия, САЩ и Южна Африка. През същия период, като член на ансамбъл „Киевски солисти” концертира в различни градове на Украйна, Полша и Япония. От 2007г. е солист в „Националния дом за органова и камерна музика на Украйна” в Киев.

Репертоарът му включва произведения от различни епохи, от Й. С. Бах до музиката на съвременни украински композитори.

 Анна Хмара е родена през 1980г. Завършва Украинската Национална музикална академия „П. Ил. Чайковски” в Киев през 2003г. Лауреат и носител на Четвърта награда и Награда за най-добро изпълнение на музика от ХХ век от Руския национален конкурс за камерна музика в Новомосковск, на Втора награда от Международния конкурс „Пиер Лантие” в Париж, на Диплом от конкурса „Традиция и модерност” в Санкт Петербург, на Трета награда от Международния радиоконкурс „Концертино Прага”. Два пъти е победител в конкурса „Нови имена” в Киев. През 2007г. получава диплом за най-добър концертмайстор от Първия международен вокален конкурс в Киев.

Понастоящем преподава в Украинската Национална музикална академия „П. Ил. Чайковски”. Активно концертира и прави турнета с различни камерни ансамбли. Участва във фестивали в Москва, Минск, Одеса, Суми, Киев, Лвов и други градове.


Paul Khmara was born in 1979. He graduated from the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine in 2002. He is the winner of the P. Lantier Paris Competition, winner of the New Names Competition, Kiev. From 2001 to 2007, in the framework of the „Philharmonia of the Nations“ he has toured Germany, Switzerland, Austria, Great Britain, Italy, Russia, the USA, South Africa. As a member of the ensemble „Kyiv Soloists“ from 2001 to 2007, he has toured cities in Ukraine, Poland and Japan. Since 2007 he has been the soloist of the National House of Organ and Chamber Music, Kiev.

His vast repertoire includes works of different epochs, ranging from Bach to modern Ukrainian music.

Anna Khmara was born in 1980. She graduated from the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine in 2003. She is the Laureate of the National Chamber Music Competition, Novomoskovsk,4th Prize and Prize for the Best Performance of Music of the 20th century, the International Competition P. Lantier Paris, 2nd prize, „Tradition and Modernity„, St. Petersburg, diploma, the International Radio Competition „Concertino Prague, 3rd prize. She has been twice the winner of the „New Names„, Kiev. In 2007 she received the diploma of the best concertmaster of the First International Vocal Competition, Kiev.

She is currently a teacher at the Tchaikovsky NMAU. She has toured the world in various chamber ensembles, and in recent years she has performed in concerts and festivals in Moscow, Minsk, Odessa, Sumy, Kiev, Lvov and other cities.