МАКСИМ ГРИНЧЕНКО / MAXIM GRINCHENKO

In Bulgarian and English

Maxim Grinchenko

Максим Гринченко завършва Колежа по култура и изкуство ”Н. Д. Леонтович” във Виница през 2005 г., а през 2010 г. Националната музикална академия на Украйна в класа на проф. Базенов, на когото през 2013 г. става асистент и сътрудник по международната дейност.

Солист е на Областната филхармония на Виница. Член е на Международната благотворителна фондация на Владимир Спиваков.

Лауреат и носител на награди от множество национални и международни конкурси. Носител на ІІІ-та награда от ІІІ-тия Международен конкурс „Лисенко”.

Развива активна концертна дейност. Свири като солист и камерен изпълнител в престижни концертни зали в Санкт Петербург, Нижни Новгород, в Украйна, Полша, Беларус, Германия, Франция, САЩ и др.

През 2009 г. печели награда в Младежката музикална академия на Юри Башмет, а през 2010 г. във фестивала „Изгряващи звезди” в Кремъл.

Понастоящем е концертмайстор на Националния симфоничен оркестър на Украйна под диригентството на В. Сиренко.


Maxim Grinchenko  graduated from the “Leontovych” College of Culture and Arts, Vinnytsia in 2005. In 2010 he graduated from the National Music Academy of Ukraine, in the class of Prof. Bazhenov –  People’s Artist of Ukraine, Laureate of the Shevchenko Prize. He was also Prof. Bazhenov’s intern and assistant in 2013.

He has been soloist with the Vinnytsia Province Philharmonic. He is a fellow of the International V.Spyvakova Charitable Fund. He has participated in international and national competitions, repeatedly has received the title of laureate and winner; winner of the III Lysenko International Competition (III prize).

He activlely engages in concert performances. He has performed as a solo player and as part of chamber ensembles in prestigious concert halls in Ukraine and other countries – Poland, Germany, USA, Belarus, France, UAE, Russia, and others. Winner of the Youth Music Academy of CIS Yuri Bashmet (2009), winner of the second festival „Voshodyaschye zvyozdi” in the Kremlin (2010).

Currently Maxim Grinchenko is concertmaster of the National Symphony Orchestra of Ukraine (cond. Volodymyr Sirenko).