„КАНТОРИ МАТЕРАНИ“ / CANTORI MATERANI

IN BULGARIAN AND ENGLISH

Смесен камерен хор „Кантори Матерани” – Матера, Италия е основан от вече покойния, но незабравим маестро Еустакио Барбаро. Под диригентството на Енрико Капачоли хорът започва концертна дейност през 1975 г., включително и като катедрален хор на Катедралата в Матера. През 1980 г. диригент на ансамбъла става Еустакио Барбаро, който ръководи хора до 1988 г., когато диригентското място поема неговата дъщеря Алесандра Барбаро – ръководител на хора до настоящия момент.

Репертоарът на ансамбъла е огромен – от грегорианските песнопения и произведения от епохата на Ренесанса, Барока и Романтизма до хоровата вокална музика на ХХ век и спиричуълите, а така също и национални италиански фолклорни песни.

Хорът е носител на редица награди: І-ва награда на ІІІ-ия Национален конкурс за сакрална музика в Порто Емпедокле, І-ва награда за грегориански песнопения на Международния конкурс в Кардица – Гърция, ІІІ-та награда на Националния конкурс „Виторио Венето” в Тревизо. Ансамбълът е участвал в Националния конкурс „Гвидо д’Арецо” в Арецо, в международни и национални музикални прегледи и фестивали за хорова музика в Лече, Лорето, Нуоро и Болоня.

Ансамбълът е изнасял концерти в много италиански градове – Арецо, Асколи, Пичено, Бари, Бергамо, Болоня, Кампобасо, Джаре, Лече, Лоди, Марчелина, Монтекия ди Крозара, Пескара, Пезаро, Потенца, Сенигалия, Толентино, Васто, Дзаферана Етнеа, както и в Република Сан Марино. Успешни турнета в чужбина формацията осъществява в Гърция, Унгария, Чехия, Англия, Франция и испанската област Каталуния, където изпълнява вокално-инструменталната поема „Надал” от испанския композитор и хоров диригент Валентино Мизеракс.

Заедно с оркестъра на Лукания хорът изпълнява ораторията „Блажена Дева Мария“ и поемата „Надал“ от Валентино Мизеракс и ораторията „Страстите Христови” (по Евангелието на Марко) от Лоренцо Перози, а през 2001 г. записва компактдиск с коледни песни, оценен високо от обществеността.

Хорът има изяви в пет последователни издания на музикалните празници Gran Galà Città dei Sassi в Матера под ръководството на диригентите Даниеле Аджиман, Никола Самале, Елизабета Маскио, Вито Клементе и Стелвио Чиприани, с участието на прочутите оперни певци Катя Ричарели, Франческа Патане, Марко Кингари, Чечилия Газдиа, Дения Мацола Гавацени и Райна Кабаиванска. През декември 2003 г. концертира в няколко града на италианските провинции Пулия и Базиликата, изпълнявайки съвместно с оркестъра „Magna Grecia” коледни песни. Всяка година хорът организира фестивала „Международни срещи Е. Барбаро” – традиция, започнала през 1993 г.

Маестра Алесандра Барбаро завършва орган и органна композиция в Консерваторията „Еджидио Ромуалдо Дуни” в Матера. Посещава курсове по хорово дирижиране в Музикалното училище „Людовико да Витория“ в Рим под ръководството на Валентино  Мизеракс, а също и курсове и семинари по хорово дирижиране и оркестрация в Орвието, Равена и Йезоло, под ръководството на Доменико Бартолучи, Джовани Ачаи, Адоне Дзеки, Бруно Дзани и Пиер Паоло Скатолин.

Поема диригентския пост на хоровата капела „Кантори Матерани”  през 1988 г., наследявайки го от своя баща Еустакио Барбаро – основател на ансамбъла. С този състав тя участва в редица конкурси и фестивали в Арецо (1996 г.), Кардица – Гърция, Лече, Порто Емпедокле и др., където интерпретацията й като диригент печели награди за най-добро изпълнение.

Участва в множество концерти и фестивали в Италия. Сътрудничи в творческата работа за изпълнението на ораторията „Блажена Дева Мария” и вокално-инструменталната поема „Надал” от Валентино Мизераксв в няколко града в Каталуния (Испания), в Рим, Потенца и Матера. Участва също при работата за изпълнението на ораторията „Страстите Христови” (по Евангелието на Марко) от Лоренцо Перози, изпълнена в Матера през 2000 г.

Има участия в телевизионни предавания, излъчени по телевизия RAI и предавания на местни телевизионни канали. От 2008 г. е член на Националната федерация на регионалните хорови асоциации в Италия и член на художествената комисия на Хоровата асоциация в Базиликата. Преподава в Консерваторията „Е. Р. Дуни“ в Матера. Диригент и органист е на Катедралата в Матера.


The Cantori Materani Mixed Chamber Choir was founded by the late lamented and unforgettable Maestro Eustachio Barbaro. It started to give concerts in 1975 under the conductor Enrico Capaccioli. In 1980 he was succeeded by Eustachio Barbaro, who conducted  the choir until 1988 when the choir founder’s daughter Alessandra Barbaro took his place. She is currently the conductor of the choir. Since 1975 the Cantori Materani has been the Chapel Choir of the Cathedral of Matera.

The repertoire is vast, ranging from Gregorian chants, Renaissance, Romantic, Baroque, contemporary and modern music to spirituals, local and national folk songs.

The choir has won a lot of awards. It won the 1st  prize at the 3rd  National Competition for Sacred Music in Porto Empedocle, the 1st prize for Gregorian Chants at the International Competition in Karditsa – Greece and it came third at the Vittorio Veneto National Competition in Treviso. It has also taken part in G. D’Arezzo National Competition in Arezzo, Torneo internazionale di Musica in Lecce, XXIII Rassegna Internazionale delle Cappelle Musicali in Loreto, X Rassegna Internazionale Cori  Polifonici  in Nuoro and VI Festival Internazionale Città di Bologna. The choir has given concerts in Italy and abroad.

Italian cities visited include Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Campobasso, Giarre, Lecce, Lodi, Marcellina, Montecchia di Crosara, Pescara, Pesaro, Potenza, Repubblica di San Marino, Senigallia, Tolentino, Vasto, Zafferana Etnea. Countries toured are Greece, Hungary, Czech Republic, Spain, where the choir performed the symphonic poem “Nadal” by Valentino Miserachs, England and France.

Together with Fondazione Orchestra Lucana, it has performed the oratorio “Beato Virgo Maria”, the symphonic poem “Nadal” by Valentino Miserachs and the oratorio “La passione di Cristo secondo Marco” by Lorenzo Perosi. In 2001 the choir recorded a Christmas song CD highly appreciated by the public.

The Cantori Materani sang at the Gran Gala’Città dei Sassi for  five consecutive years under the guide of the following leading conductors Daniele Agiman, Nicola Samale, Elisabetta Maschio, Vito Clemente and Stelvio Cipriani. These concerts featured the famous opera singers Katia Ricciarelli, Francesca Patanè, Marco Chingari, Cecilia Gasdia, Denia Mazzola Gavazzeni, Raina Kabaivanska. In December 2003 it toured several cities of Apulia and Basilicata interpreting Christmas Carols accompanied by the Orchestra I.C.O. della Magna Grecia. Every year the choir organizes the festival Incontri Polifonici “E.Barbaro”, a tradition started in 1993.

Maestro Alessandra Barbaro took her diploma in Organ and Organ Composition at Conservatoire “E. R. Duni” in Matera. She attended the choral conducting course at the Ludovico da Vittoria Music School in Rome under the guide of Maestro Valentino Miserachs. She also attended courses and seminars on choral conducting and orchestration in Orvieto, Ravenna, Iesolo (VE) with Domenico Bartolucci, Giovanni Acciai, Adone Zecchi, Bruno Zagni, Pier Paolo Scattolin.

She has been conducting the choral group “Cantori Materani” since 1988, succeeding her late lamented father Eustachio Barbaro, unforgettable founder and former conductor of the choir. With the “Cantori Materani” she took part in many competitions and festivals: Arezzo (1996), Karditsa (Greece), Lecce, Porto Empedocle (2002) where she was distinguished for the best stage performance of the mandatory musical work.

She took part in many concerts and festivals in Italy. She collaborated in the making of two pieces of music written by Valentino Miserachs: the oratorio “Beata Virgo Maria” for choir and orchestra and the choral symphonic poem “Nadal” written for soprano, choir and orchestra. This work was performed in five Catalan cities and in Rome, Potenza, Matera. She worked also on the oratorio “La Passione di Cristo secondo  Marco” by Lorenzo Perosi, performed live in Matera on April 2000.

She took part in some TV shows broadcast on RAI and local TV  networks.  Since March 2008 she has been a member of the National artistic commission of FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali) and of the artistic commission of ABACO (Associazione Basilicata Cori). Alessandra Barbaro teaches at Conservatoire “E.R. Duni” in Matera. She is the conductor  and organist of the Cathedral in Matera.