Контакт

ПРОДУЦЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „ИНТЕРАРТ ФЕСТ“

Ирен Чанкова – Управител  
Тел./факс 032 630 476
Тел. 0889 983 631
e-mail: producerpv@abv.bg / muzikapv@abv.bg

Пловдив, 4000, ул. „Княз Александър І“ 38

Димитър Малашинов – мениджър на Фестивала
Тел. 0887 801 496
e-mail: muzikapv@abv.bg

Георги Малашинов, Австрия

проф. Евгений Шевкенов, Австрия

Съставител и редактор на програмата
д-р Поля Паунова-Тошева, член-наблюдател на Българската академия на науките и изкуствата
e-mail: polia.paunova@gmail.com

 проф. Анастас Славчев
Тел. 0877 650 888

проф. Александър Спиров
Тел. 0885 218 734


Уеб сайт администратор 
e-mail: chamberfestivalplovdiv@gmail.com

Advertisements