Контакт

ПРОДУЦЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „ИНТЕРАРТ ФЕСТ“

Ирен Чанкова – Управител  
Тел./факс +359 32 630 476
Тел. +359 889 983 631
e-mail: producerpv@abv.bg 

Пловдив, 4000, ул. „Княз Александър І“ 38

Димитър Малашинов – мениджър на Фестивала
Тел. +359 887 801 496
e-mail: muzikapv@abv.bg

Георги Малашинов, Австрия
e-mail: joreto78@gmail.com

проф. Евгений Шевкенов, Австрия
e-mail: contact@chevkenov.com

д-р Поля Паунова-Тошева, член-наблюдател на Българската академия на науките и изкуствата
e-mail: polia.paunova@gmail.com

 Андреана Паунова
e-mail: andreanapaunova@gmail.com


Уеб сайт администратор 
e-mail: chamberfestivalplovdiv@gmail.com

Advertisements