Контакт

Димитър Малашинов – Мениджър на Фестивала
Тел. 0887 801 496
e-mail: muzikapv@abv.bg

ПРОДУЦЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „ИНТЕРАРТ ФЕСТ“

Ирен Чанкова – Управител  
Тел./факс 032 630 476
Тел. 0889 983 631
e-mail: producerpv@abv.bg

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ 

проф. Анастас Славчев
Тел. 0877 650 888

проф. Александър Спиров
Тел. 0885 218 734

Съставител и редактор на програмата
д-р Поля Паунова-Тошева, член-наблюдател на Българската академия на науките и изкуствата
e-mail: polia.paunova@gmail.com

Консултант
Юлия Манолова 
e-mail: cammusic@abv.bg

Уеб сайт администратор 
e-mail: chamberfestivalplovdiv@gmail.com

Advertisements